Förare följer

 – följarkurser för vana förare

Hösten 2019 startade Malin på begäran en kurs för vana förare som vill lära sig följa. Kursen består av enstaka träffar, oftast på helger.  Hittills har ett 15-tal förare deltagit i sammanlagt 6 kurstillfällen med Malin och Henny som lärare.

Hör av dig till oss om du vill vara med på någon träff framöver, eller bara få mer information.