Skapande dans möter tango

Grunden i skapande dans är improvisation och ett kreativt och öppet experimenterande med rörelse som medel för konstnärligt uttryck och kommunikation. I skapande dans lär vi oss inte en speciell dansstil, utan vi jobbar med grundläggande koncept som finns i all dans – kropp, rum, tid och kraft – som vi utforskar genom tydliga och lekfulla improvisations-övningar. Ur detta komponerar vi dans både individuellt och tillsammans med andra.

I den här kursen kommer vi på så sätt att närma oss tangon via olika teman – som t.ex. stillhet, dynamiska kvaliteter, platstagande – och även bekanta oss med några koreografiska verktyg. Syftet är att kursen ska ge utrymme för både personligt utforskande och kreativt sam-skapande. Genom att utforska rörelse-mönster & möjligheter lär vi känna oss själva, samtidigt som vi utvecklar uttrycksmässiga förmågor som kan berika vår tango.

Förkunskaper i: skapande dans: inga, tango: grundläggande
Plats & tid: Just nu inte planerad
Kursledare: Henny Stridsberg
Intresse-anmälan och mer info: Henny.stridsberg@gmail.com

 

Henny har studerat skapande dans på Danshögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut.