Skapande dans-improvisation för tangodansare

NYHET VT 2023

Lekfullt, tillåtande och spännande – passar alla tangodansare med eller utan annan danserfarenhet som vill utforska sig själva och hitta nya uttryck i dansen!

Grunden i skapande dans är improvisation/komposition i nuet, ett kreativt och öppet experimenterande med rörelse som medel för konstnärligt uttryck och kommunikation.
Genom olika improvisationsövningar jobbar vi med grundläggande koncept som finns i all dans – kropp, rum, tid, kraft, grupp och relationer. Vi fokuserar på att gå in i ett kroppsligt lyssnande både inåt och utåt, gentemot oss själva och i interaktion med andra.
Genom 
att utforska rörelse-mönster & möjligheter kan vi lära känna oss själva och utveckla kroppsmedvetenhet, närvaro och uttrycksmässiga förmågor som kan berika vår tango. Vi kommer också reflektera praktiskt över vad improvisation i tango kan handla om…

Förkunskaper: Grundläggande tangokunskaper
Plats: Studio Touch
Tid: Torsdag 23 februari 19.30-21.00 (fler datum kommer)
OBS! Föranmälan till henny.stridsberg@gmail.com
Ledare: Henny

Henny har studerat improvisation & skapande dans på Balettakademien, Danshögskolan och Musikpedagogiska Institutet i Stockholm.