QueerMilonga

 

Hjärtligt välkomna till säsongstart av Queermilongan – nu i fina Hälsans hus vid Slussen!
Alla dansare är varmt välkomna. Och vi har en särskild önskan om att detta blir milongan för alla som vill praktisera båda roller i tangon, och/eller som vill dansa tango i en queer miljö.
Datum: Söndag 9 oktober
Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23b. T-bana Slussen (ingen kod, ytterdörren är öppen)
Tid: 18.00-21.30
Pris: 100 kr inklusive fika (swish)
DJ 9/10: Ulla
Kommande datum 2022: 13/11, 11/12
Välkomna!
/Henny & Silvia
***
Warmly welcome back to the Queermilonga – now in beautiful Hälsans hus!
All dancers are very welcome. And especially we wish this to be the milonga for both-role tango dancers, and/or for those who wish to dance tango in a queer environment.
Date: Sunday 9 October
Place: Hälsans hus, Fjällgatan 23b. T-bana Slussen (no code, the door is open)
Time: 18.00-21.30
Price: 100 SEK including fika (swish)
DJ 9/10: Ulla
Upcoming dates 2022: 13/11, 11/12
Welcome!
/Henny & Silvia