QueerMilonga

Dates Spring 2022: 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5

Milongan för alla som vill praktisera båda roller i tangon, och/eller som vill dansa tango i en queer miljö. /
The milonga for both-role tango dancers, and/or for those who wish to dance tango in a queer environment.

Plats / Place: Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44. T-bana / Subway Bagarmossen